NIEUWS

7 april | Wereldgezondheidsdag | 4 tips voor mentale en fysieke vitaliteit thuis en op het werk

07-04-2020

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) wil bewustzijn voor gezondheid wereldwijd verbeteren en mensen aansporen om gezonder te leven. Niet eerder was er zoveel aandacht voor het bewust omgaan met de gezondheid van jezelf maar ook met de gezondheid van anderen. Hoe zorg je dat met jouw gedrag dat andermans gezondheid in bescherming wordt genomen? Daar zijn gelukkig steeds meer mensen zich van bewust. Het thema van dit jaar is ‘Steun verplegers en verloskundigen’. Die steun geven we simpelweg door ons aan te passen op allerlei vlakken. Het werkelijke afstand houden, goede hygiëne, door thuis te werken, maar ook interesse tonen in anderen die extra aandacht verdienen, iets onbaatzuchtigs doen voor een ander. Bewust omgaan met je eigen gezondheid en die van een ander, is een zaak van ons allen.

Lees verder
NIEUWS

Verspillingsbewustzijn | PDC doneert oude kantoormeubilair aan Het Goed

06-04-2020

'Out with the old, in with the new.' Vanwege onze verhuizing en de keuze voor zit-sta bureau's hielden we onze oude bureau's en stoelen over. Een tweede kans voor onze bureau's en bureaustoelen is wel het minste wat we kunnen bijdragen, dachten we. Zodoende kwamen we na wat zoeken uit bij Het Goed in Schijndel.

Lees verder
NIEUWS

HR Tip | Nu aanvragen compensatie betaalde transitievergoeding

03-04-2020

Per 1 april 2020 kan je als werkgever compensatie bij het UWV aanvragen voor de reeds betaalde transitievergoeding voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april op het werkgeversportaal. Je logt in op het werkgeversportaal met eHerkenning. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kan een compensatie van de betaalde transitievergoeding aangevraagd worden.

Lees verder
NIEUWS

Verplichtingen voor de werkgever bij toekenning NOW-regeling

02-04-2020

Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Er wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de werkgever zich zoveel mogelijk moet inspannen werkgelegenheid te behouden door de dienstverbanden van de werknemers voort te zetten en de lonen door te betalen. Een daling van de loonsom heeft gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken. Werknemers met vaste arbeidsomvang. Werknemers in dienst van de werkgever met een vaste arbeidsomvang hebben wettelijk recht op loon zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als zij (deels) niet werken in verband met het niet voorhanden zijn van voldoende werkzaamheden.

Lees verder
NIEUWS

Tips inzake tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

01-04-2020

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Lees verder
NIEUWS

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

01-04-2020

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. Lees hier aan welke voorwaarden er voldaan moet worden.

Lees verder
NIEUWS

Wereld Back-Up Dag | 3 Voorzorgsmaatregelen voor veilig thuiswerken

31-03-2020

Op 31 maart is het Wereld Back-Up Dag. Zoals iedereen weet stel je met een backup je belangrijke bestanden veilig. Naast back-ups zijn er nog andere maatregelen die je kunt nemen. Want terwijl jij en je team er alles aan doen om thuis zoveel mogelijk werk te verzetten, zien internetcriminelen hun kans schoon in deze onzekere tijd. Hoe zorg je dat je in deze tijden toch zo veilig mogelijk thuis werkt?

Lees verder
NIEUWS

Vakantiedagen & vakantiegeld in tijden van het Corona-virus

27-03-2020

De lente is in de lucht en normaal gezien verheugen we ons nu op de vakanties die in het verschiet liggen. Met het Corona-virus hebben werknemers maar ook werkgevers vragen over de vakantiedagen en het vakantiegeld. Ondernemers kunnen een aantal zaken zodanig inregelen dat zij op dit wat meer lucht krijgen op financieel vlak. PDC beantwoordt enkele vragen rondom vakantiegeld en -dagen.

Lees verder
NIEUWS

Met deze 8 tips blijft het thuiswerken efficiënt en leuk

23-03-2020

Nog nooit werkten zoveel mensen thuis als nu. De noodgedwongen nieuwe werkwijze noopt tot improvisatie en nieuwe werkmores. Hoe blijven we efficiënt werken? PDC geeft 8 tips.

Lees verder