NIEUWS

HR-nieuws | Nieuwe wetten 1 juli 2018 voor werkgevers

21-06-2018

Wat verandert er per 1 juli 2018 voor ondernemers en uw personeel? Van de Arbowet en het minimumloon tot een nieuwe administratieplicht. Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen voor u als werkgever? Lees hier meer.

Lees verder
NIEUWS

Week van de RI&E | Dag 5 | Weekafsluiter met belang van de RI&E

15-06-2018

PDC heeft in de Week van de RI&E extra aandacht gevraagd voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). De RI&E draagt bij aan een veilige en daarmee gezonde werkomgeving. Door de gezondheidsrisico’s te inventariseren kan adequaat worden gewerkt aan het beheersen van verzuim. Een bijkomend voordeel is dat werknemers bewuster worden van de mogelijke gevaren en daardoor veiliger gaan werken.

Lees verder
NIEUWS

Week van de RI&E | Dag 4 | Respect en waardering op werkvloer leidt tot gezonde werknemers en voorkomt uitval

14-06-2018

Dat verzuim door bedrijfsongevallen komt en inherent is aan menselijk gedrag, is bekend. Maar dat respect op de werkvloer (of het ontbreken daarvan) ook veel invloed heeft op het functioneren van werknemers, dat is bij een organisatie meestal het onderschoven kindje bij verzuimbegeleiding of preventie. Maar hoe beïnvloed je gedrag op de werkvloer? Vooral als het gaat om routine- en risicogedrag? PDC heeft een aantal concrete voorbeelden van gedragsaanpakken die echt tot veranderingen leiden.

Lees verder
NIEUWS

Week van de RI&E | Dag 3 | Voordelen zoals minder verzuim met een actuele en volledige RI&E

13-06-2018

Het thema van dit jaar van de Week van de RI&E is 'Voorkomen van verzuim'. Daarbij speelt de RI&E een belangrijke rol. Wie de risico’s kent, kan gericht maatregelen nemen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Het hebben van een RI&E biedt diverse voordelen en levert op lange termijn ook rendement op. PDC zet ze voor u op een rij.

Lees verder
NIEUWS

Week van de RI&E - Dag 2 - Meer agressie en geweld op Nederlandse werkvloer dan rest EU

12-06-2018

Volgens een recente vergelijking hebben Nederlandse werknemers gezondere en veiligere arbeidsomstandigheden dan werknemers in andere Europese landen. Maar er is nog genoeg werk te verrichten voor ondernemingen om zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving te bieden. Onder andere de mate van blootstelling aan agressie en geweld op de werkvloer is een groot aandachtspunt. Nederlandse werknemers hebben relatief vaak te maken met blootstelling aan agressie en geweld, één van de vormen van PSA (psychosociale arbeidsbelasting).

Lees verder
NIEUWS

Aandacht voor de Week van de RI&E - 11 tot en met 15 juni 2018

11-06-2018

PDC vraagt in deze week, de Week van de RI&E, extra aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). PDC heeft geconstateerd dat vele ondernemers niet weten dat de RI&E wettelijk verplicht is. Ook de polisvoorwaarden van de brandverzekering eisen vaak dat een RI&E aanwezig is, terwijl vervolgens blijkt dat er toch geen RI&E is.

Lees verder
NIEUWS

PDC wenst Bob en Paul van WorkFactory veel succes bij de beklimming van de Alpe d´Huez!

06-06-2018

Morgen (donderdag 7 juni) is het zover! Bob en Paul van WorkFactory starten dan met hun beklimming van de legendarische Alpe d’Huez. Het evenement Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ’opgeven is geen optie' zo veel mogelijk geld inzamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte zoveel mogelijk onder controle te krijgen.

Lees verder
NIEUWS

PDC is 5 man sterk - nieuwe P&O Adviseur Marieke

07-05-2018

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, is onze nieuwe collega Marieke gestart bij PDC en daar zijn wij enorm blij mee. Marieke gaat als P&O Adviseur voor onze klanten aan de slag. Graag stelt zij zich aan u voor! Lees hieronder meer over haar.

Lees verder
NIEUWS

Verwerkersovereenkomst stand van zaken

25-04-2018

Wanneer u derden laat werken met persoonsgegevens waar u verantwoordelijk voor bent, bent u de verwerkingsverantwoordelijke. Degene aan wie u dit uitbesteedt, is de verwerker. In dat geval bent u verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten en te zorgen dat alle daarin opgenomen regels worden nageleefd. Lees hier omtrent de verwerkersovereenkomst.

Lees verder