Preventief verzuimbeleid

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Het is dan ook noodzakelijk om een ziekteverzuimbeleid te voeren dat past bij de verzuimproblematiek in de organisatie.

Het belangrijkste doel van het preventief beleid is te voorkomen dat mensen door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden. Door de wijzigingen in de sociale wetgeving, worden werkgevers ook financieel geprikkeld om het ziekteverzuim laag te houden en arbeidsongeschikte werknemers weer te re-integreren in de organisatie.

RI&E

Als onderdeel van een goed gezondheidsbeleid vormt de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) feitelijk het startpunt van een cyclus waarmee het werkvermogen duurzaam kan worden verbeterd. Door eerst goed te kijken naar de mogelijke risico's die uw medewerkers lopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden kun je als werkgever namelijk tijdig beleid aanpassen of de juiste interventie inzetten om problemen te voorkomen. De RI&E is een wettelijk verplicht onderzoek dat iedere werkgever met personeel met een zekere regelmaat moeten laten uitvoeren.

Uitvoering RI&E
PDC helpt werkgevers met de uitvoering van de RI&E. Een systematisch onderzoek naar de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor medewerkers. Wij zorgen er voor er een dynamisch werkdocument ontstaat waarmee een organisatie inzicht heeft in de feitelijke én de gewenste arbeidsomstandigheden met concrete aandachtspunten en maatregelen om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Preventief Medisch Onderzoek / Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek

  • Hoe gezond zijn mijn medewerkers?
  • Hoe kan ik een gezonde levensstijl bij hen stimuleren?
  • Is ziekteverzuim mogelijk te voorspellen?

Om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen kunt u als werkgever gebruik maken van het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek of Preventief Medisch Onderzoek, ook wel PAGO of PMO genoemd.

De basis voor het PMO/PAGO onderzoek volgt uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en is gericht op het ontdekken van de arbeid gebonden gezondheidsrisico's. Een ander doel van het PMO is gezondheidspromotie. Immers: hoe iemand leeft en werkt, de sfeer op het werk en de situatie thuis, het is allemaal van invloed op iemands werkvermogen en arbeidsethos.

Het PAGO of PMO onderzoek bestaat vaak uit 2 onderdelen; een vragenlijstonderzoek en lichamelijke testen. Verschillende gezondheidsaspecten zoals stress, roken, overgewicht en fitheid komen hierbij aan bod. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat een medewerker een verhoogd risico loopt wordt deze altijd de mogelijkheid geboden voor een adviesgesprek bij onze deskundige.

Werknemers krijgen na uitgebreid onderzoek een uitgebreid persoonlijk rapport en advies waarmee ze concreet verder kunnen om hun werkvermogen verder te verbeteren. De werkgever ontvangt op verzoek een rapportage op organisatieniveau. Dat geeft inzicht in de gezondheidsrisico's van het bedrijf. Bovendien adviseren we concreet over het verkleinen van deze risico's, zodat het werkvermogen kan worden vergroot waardoor de energie bij de medewerkers toeneemt.