PDC RI&E Abonnement

PDC heeft geconstateerd dat vele ondernemers niet weten dat de RI&E wettelijk verplicht is. Ook de polisvoorwaarden van de brandverzekering eisen vaak dat een RI&E aanwezig is, terwijl vervolgens blijkt dat er toch geen RI&E is. Onze conclusie is dat het belang van een RI&E onvoldoende wordt onderkend. Dat belang is er echter wel degelijk. Niet zozeer om aan verplichtingen te voldoen, maar vooral omdat een RI&E inzicht geeft in risico’s op de werkvloer.


De RI&E draagt bij aan een veilige en daarmee gezonde werkomgeving. Door de gezondheidsrisico’s te inventariseren kan adequaat worden gewerkt aan het beheersen van verzuim. Een bijkomend voordeel is dat werknemers bewuster worden van de mogelijke gevaren en daardoor veiliger gaan werken.

Een werkgever die zich bekommert om het welzijn van zijn personeel geeft hiermee het signaal dat hij zijn mensen belangrijk vindt. En dat wordt op zijn beurt weer gewaardeerd door de werknemer. Daarmee is de link met onze activiteiten gelegd: PDC is immers sterk als het gaat om verzuimpreventie en een goed personeelsbeleid. Een zorgvuldig uitgevoerde RI&E en de uitwerking daarvan in het daaruit voortvloeiende plan van aanpak draagt daar zeker aan bij. En dat er dan wordt voldaan aan wettelijke of andere eisen, dat is dan mooi meegenomen.Het waarom van een abonnement
In de praktijk blijkt dat als er al een RI&E is uitgevoerd, het plan van aanpak al snel ergens onder in een lade verdwijnt. PDC vindt dat jammer, omdat het dan alleen maar geld heeft gekost. Met het abonnement zorgen wij ervoor dat de RI&E elk jaar de aandacht krijgt die zij verdient en gaat renderen. De wijze waarop wij het abonnement hebben ingericht, zorgt er bovendien voor dat de ondernemer van te voren weet waar hij aan toe is. Wij werken namelijk met een vast tarief. Dus geen verrassingen achteraf als het om de kosten gaat.

Ons plan van aanpak: een goed product voor een vaste prijs
Op basis van een gratis intake gesprek stellen wij vast of er al een RI&E is uitgevoerd, en wat daar de status van is. Vervolgens doen wij een voorstel voor het uitvoeren van de RI&E (als dat nog moet gebeuren) en het best passende abonnement. Met duidelijkheid op alle fronten want zowel voor de RI&E als voor het abonnement hanteren wij vaste tarieven. Zo kunnen wij al een RI&E uitvoeren vanaf € 1.000,-, en een abonnement aanbieden voor € 375,- per jaar.

Meer informatie & offerte
PDC is ervan overtuigd dat een RI&E, mits zorgvuldig uitgevoerd én onderhouden, een positieve invloed heeft op de gezondheid van de werknemer en daarmee bijdraagt aan groter werkplezier. We nodigen daarom iedereen uit om contact met ons op te nemen voor het intakegesprek. We komen graag bij u langs!

PDC is bereikbaar op 085- 4444 330 of via post@pdcveghel.nl. Voor meer informatie kijk ook op www.personeeldienstencentrum.nl of op www.weekvanderie.nl.