PDC Arbo Wisselweken

PDC heeft als uitgangspunt dat een ziekmelding niet alleen met een medische bril moet worden bekeken maar dat er vooral moet worden ingezet op de arbeidsmogelijkheden van de medewerker om aan het werk te blijven. PDC benadert een ziekmelding met de deskundigheid van een HR-professional; integraal, snel & effectief. Behalve dat we een medewerker snel weer aan het werk willen helpen, nemen wij tevens preventiemaatregelen, omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen.

 

Neem de regie samen met PDC als verzuimregisseur en u wordt ontzorgd door middel van:

  • Persoonlijke begeleiding;
  • Adviezen bij de complexe verzuimgevallen;
  • Besparing op de verzuimkosten;
  • 24 uur per dag inloggen op ons digitale Verzuimportaal;
  • Ontvangen van maandelijkse rapportages over verzuim en verzuimkosten;
  • Preventief handelen door onder andere de uitvoering van de RI&E;
  • Het duurzaam en waardevol inzetbaar houden van uw personeel;

Overstappen was nog nooit zo gemakkelijk!

Stuur dit machtigingsformulier vóór 30 september* ingevuld en ondertekend naar ons toe (verzuim@pdcveghel.nl), en wij regelen alles voor u:

•    De opzegging bij uw huidige arbodienst;
•    Het contact met verzekeraar en arbodienst voor overdracht lopende verzuimdossiers;
•    Het contact met de salarisadministratie om alle benodigde informatie in te winnen;
•    De inrichting van uw nieuwe verzuimportaal;
•    Instructie gebruik portaal;
•    Introductie van PDC aan de medewerkers;
 
Uiteraard kunnen wij dit formulier ook voor u invullen. Stuur dan een kopie van uw huidige arbocontract en verzuimpolis naar verzuim@pdcveghel.nl.

Geeft u er de voorkeur aan om zelf de opzegging bij uw huidige arbodienst te regelen, dan vindt u hier een proforma opzeggingsbrief. Stuur deze vóór 30 september* naar uw arbodienstverlener, dan heeft u tot het einde van het jaar de mogelijkheid om definitief over te stappen. * Afwijkende data zijn mogelijk, raadpleeg uw contract
 
PDC Abonnement
Het verzuimabonnement van PDC kent twee soorten pakketten; Het Basis- of het Premiumpakket. Vanaf € 27,50 per medewerker per jaar verzekert u zich van maatwerk op het gebied van arbo en verzuim.

Om het voor u gemakkelijk te maken hebben wij bovenstaande informatie samengevat in deze infographic. Klik hier! (Zoom in voor meer informatie).

Meer informatie
Wilt u meer weten, dan staan we u graag vrijblijvend te woord via het telefoonnummer 085 - 4444 330.