Verzuimcentrum

In het verzuimcentrum wordt verzuim benaderd vanuit de deskundigheid van de HR professional. Met andere woorden: er wordt niet alleen met een medische bril gekeken. De mogelijkheden van de medewerker is het uitgangspunt. Daarnaast ligt de focus op preventie, omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen.

De aanpak van het Personeel Diensten Centrum onderscheidt zich van andere arbo dienstverleners doordat wij verzuimbegeleiding vanuit de volgende drie beginselen doen:

  1. Verzuim is mensenwerk
  2. Verzuimbegeleiding is maatwerk
  3. Verzuimproblematiek lost op met een HR aanpak

Ad 1. Verzuim is mensenwerk

Waar mensen werken is veelal ook sprake van verzuim. Verzuim is onder te verdelen in medisch onvermijdbaar en medisch vermijdbaar verzuim. Medisch onvermijdbaar verzuim is onder andere griep, ziekenhuisopname, revalidatie. Ongeveer 1/3e van het verzuim wordt hierdoor veroorzaakt.

Dit betekent dat 2/3e van het verzuim geen medische oorzaak heeft. De oorzaken van dit verzuim zijn zeer divers van aard. Het gaat niet om het misbruik van verzuim, maar om de disbalans tussen de belasting die in het leven wordt ervaren (zoals werk, privé, fysiek of mentaal) en wat iemand lichamelijk en geestelijk aan kan (belastbaarheid).

Een goed uitgewerkt verzuimbeleid met een verzuimprotocol en op maat gemaakte verzuimbegeleiding is de basis voor een aanpak die verzuim beheersbaar maakt. De HR professional zorgt ervoor dat het beleid past in de cultuur van het bedrijf.

Ad 2. Verzuimbegeleiding is maatwerk

De HR professional helpt bedrijven om van “verzuimdenken” naar het denken in termen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers te gaan. Dit doet hij door het coachen en adviseren van ondernemers in het realiseren van hun ambities en doelstellingen. De focus ligt hierbij op organisatieontwikkeling in eigen regie. Onderdeel hiervan is het stimuleren van medewerkers in het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid en regie voor de duurzame eigen inzetbaarheid, groei en ontwikkeling.

Alhoewel maatwerk in verzuimbegeleiding tot goede resultaten leidt, kan verzuim nooit helemaal worden voorkomen. Daarom zal PDC Veghel op termijn in het verzuimcentrum diensten aanbieden gericht op de gezondheid van de werknemer. Te denken valt aan: opmeten van bloeddruk, vaccinatie zoals de griepprik, vaststellen overgewicht met daaraan gekoppeld advies in de vorm van het volgen van een dieet of bewegingsadvies.

Ad 3. Verzuimproblematiek wordt opgelost met een HR aanpak

Door de HR aanpak wordt verzuim in de context van het bedrijf geplaatst. Dit houdt in dat er samen met de ondernemer wordt gekeken naar waar hij met het bedrijf naar toe wil, wat hij verwacht van zijn medewerkers en wat hij ze kan aanbieden.

Het gaat er hierbij om de inzetbaarheid van de medewerker duurzaam te maken. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin mensen productief, gezond en gemotiveerd willen en kunnen werken binnen of buiten de organisatie. Organisaties die ervoor zorgen dat hun medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, anticiperen tijdig op veranderingen en zijn daardoor flexibel en succesvol.

Om te dit te kunnen realiseren moet op strategisch en tactisch niveau HRM-beleid worden ontwikkeld en HR instrumenten worden ingezet om van duurzame inzetbaarheid een succes te maken.

Verzuimverzekering via PDC

Naast een verzuimabonnement biedt PDC ook een op maat gemaakte verzuimverzekering via onze samenwerkingspartners. Ten eerste stellen we Quorim aan u voor. Zij adviseren en begeleiden particuliere en zakelijk relaties bij risicobeheer.

Daarnaast bemiddelen zij bij het tot stand brengen van verzekeringsoplossingen. Zij werken iedere dag aan een snelle, persoonlijke en natuurlijk deskundige afwikkeling van aanvragen en schades. Korte lijnen met verzekeraars gecombineerd met een goed ICT systeem dragen hiervoor zorg.

Quorim is in het bezit van de inschrijving Register Adviseur inkomen en verzuimmanagement (RVI), en kan u hierdoor bijstaan bij alle vraagstukken op het gebied van verzekering van verzuim & arbeidsongeschiktheid.  Voor meer informatie bekijk de website www.quorim.nl.

De tweede partner die PDC voorstelt is Elvani. PDC werkt op het gebied van verzuimverzekeringen ook samen met Elvani Verzekeringen. 

Elvani bemiddelt en adviseert op het gebied van verzekeringen en overige financiële diensten en richt zich primair op de regio het Westland.

Elvani is aan geen enkele partij financieel gebonden waardoor zij een volledige vrije advies positie hebben. Elvani kan gebruik maken van vrijwel alle verzekeraars en geldverstrekkers die samenwerken met vrije adviseurs.

Voor meer informatie kijk dan op de website van Elvani via www.elvani.nl.

Het abonnement

Met een abonnement op het Verzuimcentrum verzekert de ondernemer zich van maatwerk op het gebied van verzuimbegeleiding en preventief beleid.

Wilt u meer weten over een abonnement op het Verzuimcentrum of een verzuimverzekering dan staan we u graag te woord. U kunt ons bereiken op 085 - 4444 330 of via post@pdcveghel.nl.