Per 1 oktober tijdvak NOW 3.0 ingegaan

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Het tijdvak van de NOW 3.0 is vanaf heden opengesteld. Kort zetten we de zaken op een rijtje.

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Met de stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling,  komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Wil je advies van PDC?
Als professionals in personeelszaken bieden we je graag een adviesgesprek aan, waarin we jou concrete arbo- en HR handvatten bieden waarmee je verder kunt. Zodat jij van deze periode een succes kunt maken. Uiteraard is het mogelijk om dit gesprek op afstand te voeren. Bijvoorbeeld telefonisch, via Teams of een andere optie die jouw voorkeur heeft. Je kunt ons bereiken via 085 – 44 44 330 of kijk voor meer informatie op www.pdcveghel.nl/thuiswerken.

Tot slot: let op elkaar, houd je waar mogelijk aan de maatregelen, maak er het beste van en blijf gezond!