Week van de RI&E | De ondernemer centraal en veiligheid voorop | 3 tips

Het is een drukke maand rondom de thema's arbo, verzuim, vitaliteit en preventie. In deze maand kan je vrijblijvend opzeggen bij je huidige arbodienst om over te stappen naar (bijvoorbeeld) de gecertificeerde arbodienst van PDC. Dan tellen we ook nog de hele maand het aantal stappen vanwege het mooie initiatief Steptember. Vorige week was het de Verspillingsvrije week. En dan is het komende week ook nog de Week van de RI&E met het thema 'De ondernemer centraal'. Laten we met die laatste beginnen. Waar komt de RI&E nu in praktische zin voor jou als werkgever op neer? Kort lichten we dit toe en delen we ook nog 3 tips met je.

Ondernemers kennen hun bedrijf als geen ander en weten over het algemeen goed wat er in hun organisatie speelt. Zo ook de belangrijkste risico’s op het gebied van gezond en veilig werken. Maar hoe ga je op een goede manier met die risico’s om? En welke risico’s zijn minder zichtbaar? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om op een gestructureerde manier de risico’s op een rijtje te zetten én een haalbaar plan van aanpak te maken om maatregelen te nemen.

Vooropgesteld: Het is een valkuil om te denken dat een goedwerkende aanpak, op dezelfde wijze voor alle sectoren, van toepassing is. Voor iedere branche zal de aanpak anders zijn. Kijk niet alleen naar wat nodig is, maar ook wat haalbaar is. Vaak vragen klanten of potentiele klanten aan ons of we niet een blanco 'opzetje' kunnen sturen. Dat is er dus niet en dat willen we ook niet. Simpelweg omdat elk bedrijf uniek is, wat wij als PDC super mooi en interessant vinden, en de RI&E wordt ook op maat gemaakt.

We delen een aantal algemene, doch zeer belangrijke tips hieronder.

1. Bepaal de doelstellingen
Zoveel mensen, zoveel meningen: de een streeft naar volledigheid en detaillering voor verschillende situaties, de andere houdt het liever compact en praktisch. Bepaal daarom vooraf, in samenspraak met alle betrokken partijen goed wat je wilt bereiken met het instrument en wat er wel of juist niet wordt opgenomen. Neem daarbij de uiteindelijke gebruiker als uitgangspunt.

2. Sluit aan op jullie praktijksituatie
Maak de informatie vooral praktisch en snel toepasbaar met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Start dus niet met de wetgeving, voorkom te lange toelichtingen. RI&E’s en arbocatalogi die goed aansluiten op de praktijk worden het best gewaardeerd. Door de toekomstige gebruikers zelf (mee) te laten ontwikkelen, is er direct waardevolle feedback. Test de inhoud bij een klankbordgroep van werkgevers en werknemers om na te gaan of alles duidelijk is en niet alleen aansluit bij de wetgeving, maar ook bij de praktijk.

3. Meerwaarde RI&E = (financiële) gezondheid bedrijf + betere positie arbeidsmarkt
Arbo-zaken worden nog vaak als kostenpost gezien. Echter, een actief arbobeleid is ook een investering in mensen, goed voor de bedrijfsvoering en de positie op de arbeidsmarkt. Bedrijven die arbo goed op orde hebben, scoren vaak goed op andere zaken, zoals financiële gezondheid. Veel branche-organisaties kiezen ervoor de RI&E en arbocatalogus in een breder kader onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld vakmanschap en duurzame inzetbaarheid, waardoor de voordelen beter worden gewaardeerd.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de RI&E, de uitvoer of de herziening of anders, bel ons dan vrijblijvend op 085-4444 330. Dat kan vandaag nog met een van onze HR en arbo adviseurs. We helpen je graag veilig op weg.