HR tip | Wat spreek je af met je personeel inzake thuiswerken tijdens de zomer?

Zoals reeds bekend en wat vaker gecommuniceerd de laatste periode heeft de ondernemer met personeel in Nederland volgens de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht. Nu sinds vandaag er een week aanbreekt met tropische temperaturen geven we antwoord op de vraag: 'Moeten werkgevers iets doen als hun medewerkers die thuiswerken klagen over de hitte?' De wet biedt hierover geen uitkomst. PDC geeft HR-tips.

Voorop gesteld is dat ieder bedrijf het anders aanpakt. Vanaf vandaag zal de thermometer regelmatig boven de 35 graden aangeven. Voor veel kantoormedewerkers vallen deze dagen normaal gesproken best mee door de klimaatsystemen en airconditioning op kantoor. Thuis is dat geheel anders.

Hoge temperaturen hebben een negatief effect op onze productiviteit, publiceerde het NRC onlangs. Elke graad die de temperatuur in de VS stijgt (boven de 15 graden Celsius), zou bijna twee procent productiviteitsverlies betekenen.

In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever zijn medewerkers een veilige werkplek moet bieden. In een eerder nieuwsbericht over thuiswerken als gevolg van het Coronavirus, schreven wij al dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor een goede thuiswerkplek als werknemers meer dan twee uur per dag gebruik maken van die werkplek. In dat geval ging het voornamelijk om beeldschermen en bureaustoelen voor de zithouding.

Over de temperatuur staat in de Arbeidsomstandighedenwet dat vanaf 28 graden Celsius de werkgever moet gaan nadenken over verkoelende maatregelen. Dat geldt voor alle soorten werk, dus ook kantoorwerk. Voor fysieke inspanningen zijn deze temperaturen lager, omdat de gezondheidsrisico’s hoger zijn. Thuiswerken staat niet in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen, maar dat zal de komende maanden door de Coronacrisis wel gebeuren.

Actief advies geven
Geef als werkgever de werknemers tips over veilig thuiswerken met hitte. Kortere werkdagen en eerder op de dag beginnen is een advies om oververhitting en concentratieverlies te voorkomen. Goede ventilatie is belangrijk, maar houdt zoveel mogelijk de warmte buiten de deur. ’s Nachts de ramen open, om de temperatuur binnen laag te krijgen. In de loop van de ochtend ramen en deuren sluiten en de gordijnen aan de zonkant van de woning gebruiken.

Nu vanwege de zomerperiode en het opgenomen verlof zal je personeel waarschijnlijk afwezig zijn. En misschien werkte het personeel alweer een deel van de week op kantoor. Met de hitte hebben meer werknemers daar behoefte aan. Het is bijvoorbeeld goed om vast te stellen wie er aanwezig willenen moeten zijn op kantoor. Stel bijvoorbeeld een hitte- en coronaproof schema op, zodat zoveel mogelijk mensen hun werk effectief kunnen blijven doen. 

Meer informatie
Wil je over het thema thuiswerken of andere personeelsvraagstukken met ons sparren? PDC is bereikbaar via 085-4444 330 of via info@pdcveghel.nl. Graag tot horens.