HR wetswijzigingen vanaf 1 juli 2020

Er zijn verschillende momenten in het jaar waarop wetswijzigingen worden ingevoerd. 1 juli is ook zo'n moment. PDC zet de 4 wijzigingen op een rijtje. Wil je meer weten als HR-professional of als ondernemer met personeel over het inzetten ervan, lees dan hier verder of neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Aanvullend geboorteverlof
Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof wanneer hun partner een baby krijgt. In deze periode ontvangt de werknemer via de werkgever een uitkering van het UWV van 70 procent van het dagloon.

Werknemers moeten het verlof minimaal vier weken van tevoren aanvragen. Werkgevers mogen het geboorteverlof niet weigeren, maar hebben – bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang – wel het recht om in overleg met de werknemer de verlofdagen anders in te roosteren.

Stijging minimumloon
Het (bruto)minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2020 aanstaande met 1,60% verhoogd. Dat levert de volgende minimum (jeugd)lonen op:


© Ministerie SZW

Compensatie transitievergoeding
Wie sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst is gegaan, kan hiervoor compensatie aanvragen bij het UWV. Hou hierbij de kalender in de gaten. Voor een transitievergoeding die voor 1 april 2020 volledig is betaald, kun je tot en met 1 september 2020 compensatie aanvragen. Voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 volledig zijn betaald, geldt dat de compensatie binnen zes maanden moet worden aangevraagd.

Corona
  • Het kabinet wil met ingang van 1 juli een spoedwet van kracht laten worden die de noodmaatregelen voor het terugdringen van Covid-19 moet vervangen. Er is echter grote kritiek op de wet. Onder andere de Raad van State, de Nationale Ombudsman en de Nederlandse Orde van Advocaten maken zich zorgen over de gevolgen voor de democratische rechtstaat.
  • Aanvragen voor de tweede termijn van de NOW-regeling (NOW 2.0) kunnen vanaf 6 juli worden ingediend bij het UWV. Werkgevers kunnen hiermee tegemoetkoming in de loonkosten van juni, juli, augustus en september aanvragen. In NOW 2.0 vervalt de ontslagboete van 50 procent, maar  bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan, moeten hierbij de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging betrekken.
  • De EU werkt aan wetgeving die werkgevers verplicht hun personeel schriftelijke instructies te geven over de maatregelen om de besmettingsrisico’s zo veel mogelijk te beperken. De nationale lidstaten moeten zorgen dat inspecteurs toezien op de toepassing.

Advies nodig & vragen?
Wil je advies hoe een maatregel kan worden ingezet ten behoeve van je bedrijf en je personeel? Wil je weten hoe je lange termijn richtlijnen rondom Covid-19 kan inpassen in je beleid? Of zijn er gewoon andere vragen? PDC kan vanuit haar functie als arbodienst en HR-adviseur jouw vragen beantwoorden. Bel ons via 085 – 4444 330 of neemt contact op via info@pdcveghel.nl.