PDC HR Advies | Coronavirus & de nieuwe maatregelen

In de gistermiddag gepresenteerde live-uitzending zijn de aangescherpte maatregelen bekend gemaakt. Vanaf heden worden de maatregelen die alleen voor Noord-Brabant van toepassing waren, uitgebreid naar het hele land. Concreet betekent dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven en het beste sociale contacten kunnen mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Verder worden evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland afgelast. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april aanstaande. In ons artikel zetten we onze adviezen uiteen rondom borging van vitaliteit, thuiswerken en diverse tegemoetkomingen voor bedrijven. 


Nogmaals benoemen wij hieronder de preventie maatregelen:

  • Geen handen meer schudden. Een goede tip is om bij binnenkomst iets in je handen te houden, zoals je jas of tas, om te voorkomen zodat je uit gewoonte het alsnog doet;
  • Was je handen regelmatig. PDC voegt hier aan toe: was je handen 20 seconden met warm water.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes in bovenstaande gevallen.
  • Indien thuiswerken mogelijk is, zet dit dan in.
  • Beperk bezoek aan ouderen en andere kwetsbare mensen.Wat te doen bij klachten

  • Blijf thuis als je last hebt van hoesten en/of verkoudheid en/of u koorts heeft.
  • Wie klachten heeft zoals hoesten of niezen en in een besmet gebied is geweest moet telefonisch contact zoeken met de huisarts. Dan wordt een inschatting gemaakt of testen noodzakelijk is, en als dat zo is volgt een test.
  • Artsen zijn verplicht te melden als zij een besmetting vermoeden. Totdat de uitslag van de test er is moet diegene in quarantaine.


Scholen, zorginstellingen en vitale organisaties
Tot op heden is besloten dat de scholen open blijven. Dit betekent dat kinderen die geen klachten hebben, gewoon naar school kunnen gaan. Voor de zorginstellingen en andere vitale organisatie geldt dat medewerkers die geen koorts hebben worden verzocht te blijven werken en bij twijfel overleg te voeren met de werkgever.

Een aantal FAQs op een rijtje om de meest dringende vragen rondom om verlog en verzuim te beantwoorden.

Stel dat scholen sluiten, je personeelslid geen oppas heeft voor de kinderen en hierdoor niet kan komen werken. Heeft hij dan recht op doorbetaling van loon?
,,Als een school aangeeft de deuren de volgende dag te sluiten, dan kan er sprake zijn van een noodsituatie. Hij of zij krijgt doorbetaald verlof tot er iemand gevonden is die de kinderen kan opvangen. Maar dat duurt natuurlijk geen week, het doorbetaald verlof is van korte duur. Daarna moet de werknemer in overleg met jou als werkgever vakantiedagen opnemen of met onbetaald verlof gaan.”

Hebben werknemers recht op doorbetaling van loon als het bedrijf stil komt te liggen?
,,Als een bedrijf producten nodig heeft uit China om te produceren, maar deze worden niet meer geleverd, dan is er ook geen werk. In zo’n geval kan een werkgever gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Werknemers krijgen dan een WW-uitkering. Maar dat is alleen als er sprake is van minimaal 20 procent werkuitval, een werknemer heeft in dat geval recht op maximaal 24 werken ww.”

Tegemoetkoming voor bedrijven

Werktijdverkorting en mogelijke opschaling

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting.

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Oftewel: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW).

De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Ze moeten daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt momenteel met veel inzet gewerkt aan het uitvoeren en opschalen van de regeling voor werktijdverkorting.

Uitgangspunt bij de uitvoering van de regeling is dat de aanvrager verantwoordelijk is voor de correctheid van de aangeleverde gegevens en de naleving van de voorwaarden voor de regeling. Voor het geval de capaciteit voor de uitvoering van de CE-AEP / 20072624 regeling voor werktijdverkorting onvoldoende mocht blijken, wordt gekeken naar andere mogelijkheden.

PDC kan het aanvragen van de werktijdverkorting uit handen nemen of erbij adviseren. Bel ons via 085-4444 330.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen.

Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Meer hierover kun je lezen via deze link.

Ongerust en vragen?
Vermoed je een besmetting bij een medewerker en heb je hier vragen over? Of heb je andere vragen. PDC kan vanuit haar functie als arbodienst je adviseren en jouw vragen beantwoorden via 085 – 4444 330.

Aan de hand van de laatste berichtgeving evalueert PDC dagelijks welke voorzorgsmaatregelen er extra genomen kunnen worden om de vitaliteit te waarborgen. Het kan daarom zijn dat we een afspraak of spreekuur bij de bedrijfsarts uit veiligheidsoverweging telefonisch laten plaatsvinden of verzetten naar een later moment.