Talentontwikkeling | Van AMO naar AMOR voor uw team en uw job

Morgen is het Valentijnsdag. En we willen het met u hebben over AMOR & uw personeel. Veel HR-professionals zijn bekend met het AMO-model of AMO-framework. Dit model is door Appelbaum en Berg in 2000 gepresenteerd. Het model geeft HR-professionals handvatten om medewerkers goed te laten presteren. Maar volgens PDC kan dit model u meer opleveren mits er een extra component aan toegevoegd wordt.

AMO-MODEL
Uitwerking van het AMO-model:

  • De A in het model staat voor Abilities. Hebben medewerkers de kennis en vaardigheden om goed te kunnen presteren? Als het daaraan schort kun je een medewerker laten werken aan het verbeteren van vaardigheden, bijvoorbeeld door deze een training of een opleiding te laten volgen.
  • De M staat voor Motivation. Is een medewerker gemotiveerd om te presteren? Hoe zit het met de ambitie, de motivatie, de drive van de medewerker?
  • De O staat voor Opportunities. Zijn de omstandigheden om te presteren optimaal? Dat kan gaan om randvoorwaardelijke zaken, zoals de juiste apparatuur of veilige arbeidsomstandigheden. Het kan ook gaan om kansen die een medewerker krijgt of bijvoorbeeld voldoende coaching en begeleiding.

Met behulp van het AMO-model kan goed in kaart worden gebracht waarom een medewerker goed of juist niet goed functioneert. Immers, zelfs de meest bekwame en gemotiveerde medewerkers kunnen niet goed presteren als ze de tools (opportunities) missen om de klus te klaren. En andersom kun je wel de tools hebben, maar als de motivatie ontbreekt of je hebt niet de juiste kennis om deze tools in te zetten, dan kom je ook niet ver. Het AMO-model is daarom een relevant model dat haar waarde bewezen heeft.

Pleidooi voor aanvulling AMO-model
PDC & Nyenrode Business Universiteit pleiten voor een aanvulling van het model. We willen er meer aandacht & ‘liefde’ aan toevoegen. De stelling is namelijk dat voor goed functioneren nog een vierde factor van belang is: het aangaan en onderhouden van (zakelijke) relaties, connecties, contacten. De mens is immers een sociaal wezen en heeft anderen nodig om te groeien.

AMOR & Talentontwikkeling
Met de uitbreiding van het AMO-model met het toevoegen van de R van relaties, krijg je toevallig AMOR. Geheel toepasselijk met de aanstaande Valentijnsdag. PDC is ervan overtuigd dat medewerkers die niet voorop lopen in talentontwikkeling baat zouden hebben bij het aangaan van relaties of simpelweg een connectie leren maken. “Leidinggevenden zouden mensen in hun team kunnen stimuleren om tijd te besteden aan collega’s, aan klanten, en andere mensen waar ze in hun werk mee te maken hebben. En ‘the internets of things’ is nergens zonder de ‘connectie tussen mensen’.”