Tip 6 | Bij intrede WAB | Wake-up call voor alle slapende dienstverbanden

Slapende dienstverbanden ontstaan wanneer u als werkgever na afloop van de loonbetalingsverplichting bij ziekte na twee jaar de arbeidsovereenkomst van medewerkers niet beëindigt. De arbeidsovereenkomst blijft dan bestaan, maar de medewerker werkt niet meer en krijgt ook geen salaris.

Daarom wordt er ook wel gesproken van slapende dienstverbanden. De reden dat veel werkgevers kiezen voor slapende dienstverbanden, is omdat het een zware financiële last is om, naast het doorbetalen van het loon tijdens twee jaar ziekte, ook een transitievergoeding te betalen. Vandaar dat veel werkgevers de slapende dienstverbanden niet beëindigen.

Met de komst van de WAB komt hier een compensatieregeling voor. Werkgevers die medewerkers met een slapend dienstverband uit dienst melden, moeten een transitievergoeding betalen, maar kunnen dat bedrag (vanaf 1 april 2020) claimen bij het UWV. Het kan echter zo zijn dat u niet de gehele transitievergoeding terugkrijgt, maar slechts een deel ervan. En daarnaast dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Meer weten? Bel ons!
PDC organiseert op 23 januari 2020 een interactieve bijeenkomst in Veghel. Graag hadden we meer deelnemers willen laten aansluiten daar onze trainingsruimte een bepaald aantal mensen kan ontvangen.

Wilt u meer weten over de voorwaarden die gelden voor de compensatieregeling en hoe dat toegepast dient te worden op uw organisatie, dan kan PDC dit toelichten in een 1-op-1 gesprek bij u op locatie. Wij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar via 085 – 4444 330. Graag tot ziens!