Tip 1: Bij intrede WAB | Houd rekening met hoge en lage WW-premies

Met de komst van de WAB wordt er een hoge en een lage WW-premie geïntroduceerd. De lage premie geldt voor medewerkers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, behalve voor oproepovereenkomsten. De hoge premie geldt voor medewerkers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en oproepkrachten. Uitzonderingen en berekeningen komen tijdens onze kennistafel op 23 januari 2020 aan bod.

De komst van deze premies zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om medewerkers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. U voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Om aan te tonen dat u terecht de lage of hoge premie betaalt, is het van belang om arbeidsovereenkomsten schriftelijk vast te leggen.

Simpelweg betekent het dat er straks nog maar twee verschillende premie percentages zijn, namelijk de hoge en lage WW-premie. Voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd betaalt u de lage premie en voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd en oproepkrachten betaalt u de hoge premie.