Slechts een derde van de bedrijven houdt zich aan de Arbowet

De Week van de RI&E ligt een 4 weken achter ons en het bericht bereikte PDC dat slechts 33 procent van de bedrijven voldoet aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Daarmee blijkt een merendeel van de bedrijven zich dus niet aan de wet te houden, blijkt uit het onderzoek Arbo in bedrijf 2018 dat de Inspectie SZW dinsdag 16 juli 2019 heeft gepubliceerd. Reden te meer voor PDC om nog meer u te attenderen op verzuim preventie maatregelen en de wettelijke verplichting ervan.

Er is wel een lichte vooruitgang te zien: in 2016 voldeed een kleiner aandeel van 27 procent aan de wet- en regelgeving. Om aan de wet te voldoen, moeten bedrijven een preventiemedewerker in dienst hebben, bedrijfshulpverlening klaar hebben staan, een overeenkomst sluiten met een arbodienst en een inventarisatie maken van de risico's voor werknemers.

"Het voorkomen van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie 's ochtends naar zijn werk gaat, moet 's avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen", zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers.

Het komt voor dat bedrijven zich al wel aan de ene eis houden, maar achterblijven bij een ander onderdeel. Het aandeel bedrijven met een risico-inventarisatie en -evaluatie is bijvoorbeeld toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2019.

11 procent houdt zich aan geen van de voorwaarden
Overigens zijn er ook bedrijven die zich aan geen van de voorwaarden houden: 11 procent, waarbij in totaal zo'n 7 procent van alle werknemers werkzaam is. 67 procent van de werknemers is in dienst bij een van de bedrijven die aan alle eisen voldoen.

Vooral in de bouwnijverheid en de landbouw speelden relatief veel arbeidsrisico's in 2018. Hierbij ging het over bijvoorbeeld werken op hoogte, werken met harde geluiden, of repeterende bewegingen.

PDC maakt de RI&E op maat voor uw organisatie
Elke RI&E die PDC aflevert is op maat gemaakt en specifiek bedoeld voor uw bedrijf. Op basis van een intakegesprek stellen we vast of uw bestaande RI&E up-to-date is en hiermee voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Is er geen RI&E aanwezig binnen uw organisatie dan nemen we tijdens de intake kort met u de procedure door en wijzen we alvast op de mogelijke aandachtspunten.

Hierna volgt een offerte met als uitgangspunt het RI&E abonnement en de uitvoer van de RI&E. Wilt u meer weten over de kosten en werkwijze, kijk dan op de PDC RI&E pagina.

Bron: Nu.nl