Dag 4 | Week van de RI&E | De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. Onze veiligheidskundige John geeft 6 tips.

Vanuit de Arbowet is de Risico Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle ondernemers met personeel. De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. Tijdens de inventarisatie worden diverse risico`s geïnventariseerd, denk hierbij aan fysieke belasting, werkdruk, bedrijfshulpverlening, klimaat, geluid, machines en mogelijke ongevalsrisico`s. Op basis van de RI&E worden maatgevende scenario`s omschreven voor de BHV en een inzicht gemaakt over hoeveel BHV-ers er noodzakelijk zijn voor uw organisatie, John, veiligheidskundige bij PDC, geeft u 6 tips voor de borging van de BHV.

Voor de borging van de BHV-organisatie is een regelmatige audit belangrijk en hiervoor zijn de volgende 6 aspecten van belang:

  • De BHV dient tijdens bedrijfstijd continu paraat te zijn.
  • Een regelmatige evaluatie en bijstelling van de BHV op basis van een actuele RI&E.
  • De RI&E wordt bijgesteld in geval van veranderingen aan gebouwen en inrichting, bedrijfsprocessen en het personeelsbestand.
  • Er worden structureel oefeningen gehouden op basis van de beschreven scenario’s.
  • De competenties van BHV’ers worden op peil gehouden door een regelmatige herhalingscursus (liefst jaarlijks, dan wel om het jaar), regelmatig oefenen en eventuele bijscholing.
  • Medewerkers en andere aanwezigen krijgen structureel instructie en voorlichting over wat ze moeten doen in geval van calamiteiten.


BHV training bijwonen en inschrijven
In het najaar organiseert PDC wederom weer een BHV training voor onze relaties. Heeft u interesse en wilt u deelnemen, mail dan naar info@pdcveghel.nl voor uw inschrijving en we sturen u meer informatie toe.