De 3 voordelen van een actuele RI&E

Van 17 tot 21 juni is het de vijfde Week van de RI&E, met als thema ‘Beroepsziekten te lijf’. De RI&E is een belangrijk instrument om beroepsziekten tegen te gaan. Als gecertificeerde arbodienst grijpt PDC deze belangrijke week graag aan om onze klanten en relaties goed in te lichten over zaken rondom (verzuim)preventie en risico beperkende maatregelen.

Per jaar overlijden 4.000 werknemers als gevolg van beroepsziekten enraken tienduizenden werknemers arbeidsongeschikt als gevolg van beroepsziekten. Een beroepsziekte is bijvoorbeeld longkanker door asbest, maar het kan ook gaan om astma, rsi, een versleten rug of burn-out. De RI&E is een belangrijk instrument om beroepsziekten tegen te gaan, omdat deze in kaart brengt welke risico’s bepaalde beroepen lopen. Elk beroep kent risico’s, de een weliswaar in meer of mindere mate dan de ander, maar zowel de medewerker in de bouw als kantoorpersoneel kent zijn eigen specifieke risico’s.

Voordelen RI&E
Het belang van een goed uitgevoerde RI&E wordt vaak onderschat. Een RI&E brengt namelijk niet meteen de voordelen aan de oppervlakte. Het voorkomen van verzuim begint bij preventie, maar dat is niet voelbaar in het bedrijf. Wat wel wordt gevoeld, zijn de kosten die de RI&E met zich meebrengt.

Wat zijn nu de voordelen van een goed uitgevoerde RI&E?:

  1. De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) brengt voor de werknemers in uw organisatie op een gestructureerde manier de risico’s – waaronder beroepsziekten – in kaart. De kans op ongelukken en gezondheidsklachten worden behoorlijk kleiner, als u weet welke risico’s werknemers lopen in uw organisatie.
  2. Door die risico’s aan te pakken, verlaagt u het verzuim en zorgt u voor gemotiveerde / bevlogen werknemers die efficiënt en veilig kunnen werken. Uit onderzoek van Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement  & Productiviteit aan de Nyenrode, blijkt dat medewerkers die een hoge mate van betrokkenheid ervaren, zich energiek voelen in hun werk. Bevlogenheid is een van de factoren die we ook wel energiebronnen kunnen noemen in de werkcontext. Dan gaat het bijvoorbeeld om autonomie (zelfsturing), onderdeel zijn van een sociale omgeving en perspectief hebben ten aanzien van het werk.
  3. U voldoet met een RI&E aan de wettelijke bepaling uit de Arbeidsomstandighedenwet. De RI&E dient wel altijd actueel zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E dan ook bijstellen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is. Is dit niet het geval, legt de inspectie u een boete op.

Lees ook ‘Deze boetes bij het ontbreken van de RI&E zijn (fors) gestegen’.

Meer doen aan preventie maatregelen voor uw medewerkers
Naast een RI&E inclusief een plan van aanpak kunt u ook nog andere middelen inzetten om uitval, dan wel beroepsziektes te voorkomen. Denk hierbij aan:

  • PAGO en PMO (wettelijk verplicht om aan te bieden);
  • Werkplek onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek brengen we een advies uit en hiervoor bieden we een inruilactie aan middels een samenwerking met Van Lith Supplies;
  • Een Vitaliteitsscan. Met een test kan PDC de belastbaarheid van uw medewerkers vaststellen. Klik hier voor meer info over de test.Later deze week berichten we u nader over deze 3 bovenstaande mogelijkheden met een leuke aanbieding.

PDC maakt de RI&E op maat voor uw organisatie
Elke RI&E die PDC aflevert is op maat gemaakt en specifiek bedoeld voor uw bedrijf. Op basis van een intakegesprek stellen we vast of uw bestaande RI&E up-to-date is en hiermee voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Is er geen RI&E aanwezig binnen uw organisatie dan nemen we tijdens de intake kort met u de procedure door en wijzen we alvast op de mogelijke aandachtspunten.

Hierna volgt een offerte met als uitgangspunt het RI&E abonnement en de uitvoer van de RI&E. Wilt u meer weten over de kosten en werkwijze, kijk dan op de PDC RI&E pagina.