Toegang digitale overheidsdiensten alleen nog met eHerkenning mogelijk

Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met (overheids)organisaties. eHerkenning wordt gebruikt in het bedrijven-, consumenten- en overheidsdomein tot op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het grote gemak voor de gebruiker is dat hij met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kan inloggen. Het voordeel voor aangesloten organisaties is dat zij niet zelf een inlogsysteem hoeven te beheren of ontwikkelen. Zaken op het gebied van risk en compliance zijn geregeld door eHerkenning. Vervang daarom tijdig uw bestaande account met eHerkenning.


eHerkenning EH3 vervangt reguliere toestemming UWV Werkgeversportaal

Uiterlijk 1 november 2019 vervallen de bestaande accounts voor het UWV Werkgeversportaal en kunt u uitsluitend nog met eHerkenning inloggen.  Naast UWV zullen ook de Belastingdienst, KvK, RDW, RVO, DUO en de gemeente Den Haag in 2019 overstappen op eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3.

PDC als intermediair
Omdat PDC namens uw bedrijf toegang heeft tot het UWV werkgeversportaal dient u voor ons een ketenmachtiging aan te vragen.

Met een ketenmachtiging machtigt u andere bedrijven waaronder PDC, om namens u online diensten te verszorgen met met eHerkenning. De medewerker of machtigingenbeheerder van de organisatie heeft dan niet perse zelf een eHerkenningsmiddel nodig. Reconi en KPN zijn de twee leveranciers die ketenmachtigingen ondersteunen.

Voor het aanvragen van een ketenmachtiging , moeten twee formulieren worden ingevuld. PDC kan dit voor u verzorgen.

Kosten
Aan eHerkenning zijn kosten verbonden. U kunt de kosten terugvinden op de site van de overheid: https://eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht

Meer informatie
Wilt u meer informatie over E-herkenning? Belt u dan naar 085-4444 330 of mail naar info@pdcveghel.nl.