PDC Webinar | Vijf vuistregels bij re-integratie | 21 mei 2019

Wordt een van uw werknemers ziek en is het onduidelijk hoe lang dit kan duren? Dan moet u er samen alles aan doen om ervoor te zorgen dat degene snel en verantwoord weer aan het werk kan gaan. In zijn eigen functie, in een andere passende functie in uw bedrijf of bij een andere werkgever. De Wet verbetering poortwachter verplicht u om binnen een bepaalde termijn een aantal acties te ondernemen. Hierbij ligt de papieren tijger op de loer en kunt u verzuipen in de diverse te nemen acties. Tijdens dit webinar op 21 mei (een week eerder als gebruikelijk) wil PDC u tips geven om de re-integratie soepel te laten verlopen en aan te tonen welke opties u heeft als werkgever. Schrijf u vandaag nog in voor dit webinar.

Als gecertificeerd arbodienst neemt PDC ook de rol van re-integratie begeleider (1e & 2e spoor) op zich en kunnen we u middels voorbeelden uit de praktijk laten zien waar soms de schoen wringt. Daarom gaan we aan de hand van 5 vuistregels met u aan de slag. Het belang van de vuistregels is zeker aanwezig aangezien er vaker onenigheid is bij re-integratie tijdens of na ziekte. In 2018 lag deze toename aan geschillen op 18% volgens de Juridische Barometer. Zaak dus om bovenop re-integratie te zitten en PDC helpt u middels 5 vuistregels graag op weg.

Inschrijven webinar
Normaliter organiseert PDC elke 4e dinsdag van de maand een webinar. Vanwege de Hemelvaart hebben we het webinar in de maand mei een week naar voren gehaald. 

Het webinar duurt ongeveer 30 minuten. Dit webinar is op dinsdag 21 mei en start om 12:00 tot 12:30uur. Schrijf u via deze link of stuur een mail naar post@pdcveghel.nl. Deelname is gratis.