Uitgelicht: Nieuwe wetten in 2019 voor werkgevers

Wat verandert er op 1 januari 2019 voor werkgevers? Van extra geboorteverlof tot een vergoeding bij ongevallen en het minimumloon. Bekijk de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers met personeel.


1. Extra geboorteverlof
Heb jij al gehoord van WIEG? Het is de goed gekozen afkorting van de Wet invoering extra geboorteverlof. Volgens die nieuwe wet hebben je werknemers vanaf 2019 recht op extra vrije dagen na de geboorte van hun kind.

Het gaat om werknemers van wie hun vrouw of vriendin na 1 januari 2019 is bevallen. Zij krijgen recht op een volledige werkweek betaald verlof. Voorheen was dit twee dagen. Je werknemer kan het verlof meteen opnemen na de bevalling of de vrije dagen verspreiden over de eerste vier weken na de geboorte.

In 2020 wordt het geboorteverlof nog verder uitgebreid. Dan mogen werknemers in het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken verlof opnemen. In die periode hoef je hun geen loon te betalen, maar krijgen ze van het UWV een uitkering van 70 procent van hun loon.

2. Vergoeding bij ongeval
Als jouw bedrijf aansprakelijk is voor een situatie waardoor iemand overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt, moet je een vergoeding betalen aan (de naasten van) deze persoon. Dat staat in de nieuwe Wet vergoeding affectieschade.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval. Als een van je werknemers een ongeluk krijgt doordat jij niet hebt gezorgd voor veilige werkomstandigheden, kun jij aansprakelijk worden gesteld.

De vergoeding die je dan moet betalen is afhankelijk van de situatie en bedraagt tussen 12.500 en 20.000 euro. Bekijk een overzicht van de bedragen per situatie.

3. Fiscale regeling buitenlandse werknemer verkort
Als jij buitenlandse werknemers in dienst neemt, of al hebt, met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan kun je gebruikmaken van de 30%-regeling.

De regeling houdt in dat je 30 procent van het loon, inclusief vergoedingen, belastingvrij mag verstrekken. Je hoeft er dus geen loonbelasting over te betalen.

De looptijd van de 30%-regeling wordt op 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Er komt alleen een overgangsrecht voor gevallen waarvan de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen door de verkorting. De voorwaarden van de 30%-regeling veranderen verder niet.

4. Nieuw minimumloon
Het minimumloon wordt aangepast op 1 januari 2019. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen (vanaf 22 jaar) stijgt iets. Bij een volledig dienstverband gaat het om 1.615,80 euro bruto per maand.

Het minimumjeugdloon stijgt ook iets. Bekijk het volledige overzicht met nieuwe bedragen per leeftijd in het artikel Minimumloon 2019, vragen en antwoorden.

Meer wijzigingen in 2019 voor uw bedrijf?
Er gaan op 1 januari 2019 nog meer wetswijzigingen in die niet direct betrekking hebben op personeel, maar misschien wel van belang zijn voor jouw bedrijfsvoering. Zoals:

  • Lage btw-tarief van 9 naar 6 procent
  • Belastingstelsel van vier naar twee schijven
  • Meldcode kindermishandeling aangepast
  • Betalingsregelingen Belastingdienst samengevoegd
  • Binnenvaartcertificaat verplicht
  • Ruimere sportvrijstelling in btw


Let op
De ingangsdatum van sommige wetten was nog niet definitief tijdens de publicatie van dit artikel. Een wet kan pas ingaan als er goedkeuring is van de Tweede en Eerste Kamer of bij afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

De verwachting is wel dat alle wetten op 1 januari 2019 in werking treden. Op Ondernemersplein.nl vind je een actueel overzicht van (komende) wetswijzigingen voor bedrijven en de status ervan.

Wetswijzigingen 2019 en 2020
In de loop van 2019 komen er mogelijk meer belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. Halverwege het jaar, op 1 juli 2019, zullen er in ieder geval weer een aantal nieuwe wetten ingaan.

Een belangrijke wetswijziging die al aangekondigd is voor 2020, is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarin staan veranderingen rond het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. Het is goed om daar als ondernemer al rekening mee te houden in 2019.

PDC biedt meer informatie & advies
Wilt u meer informatie over bovenstaande wetten en wijzigingen ten behoeve van uw organisatie? De adviseurs van PDC staan voor u klaar via 085 - 4444 330 of via info@pdcveghel.nl.