Disclaimer

De informatie op www.personeelsdienstencentrum.nl en veghel.personeeldienstencentrum.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van PDC Veghel welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit PDC Veghel iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele directe of indirecte schade ten gevolge van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van PDC Veghel worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.